β er et dårlig mål på risiko

En nøkkel til å oppnå gode langsiktige forvaltningsresultater ligger i å håndtere risiko. Matematikken er enkel, en aksje som faller 70% må mer en tredoble seg bare for å komme tilbake til start. Det er taperne som ødelegger avkastningen og viktigheten av å unngå slike investeringer er åpenbar. […]

Vekst eller verdi? Nei takk, ingen av delene

Den siste uka har det vært skrevet mye om sektorrotasjon fra vekst over til verdiaksjer. Dette skillet er en overdreven forenkling som egentlig bare er fordummende. Grafen over viser utviklingen av indeksene siste halvåret. Tabellen under viser faktorene S&P bruker når de skiller vekst og verdi. Selskapene får […]