Vekst eller verdi? Nei takk, ingen av delene

Den siste uka har det vært skrevet mye om sektorrotasjon fra vekst over til verdiaksjer. Dette skillet er en overdreven forenkling som egentlig bare er fordummende. Grafen over viser utviklingen av indeksene siste halvåret. Tabellen under viser faktorene S&P bruker når de skiller vekst og verdi. Selskapene får […]