FIRST Veritas – Refleksjoner rundt svak avkastning siste tiden – 3 nye porteføljeselskaper

Det er verdt å merke seg at FIRST Veritas hatt svak avkastning siste tiden og det er aldri noe gøy. Tenkte dele noen refleksjoner rundt hvordan dette har oppstått dette og hvorfor jeg  ikke er bekymret, men tvert imot latt modellen utnytte den siste tids store markedsbevegelser til […]

β er et dårlig mål på risiko

En nøkkel til å oppnå gode langsiktige forvaltningsresultater ligger i å håndtere risiko. Matematikken er enkel, en aksje som faller 70% må mer en tredoble seg bare for å komme tilbake til start. Det er taperne som ødelegger avkastningen og viktigheten av å unngå slike investeringer er åpenbar. […]

Vekst eller verdi? Nei takk, ingen av delene

Den siste uka har det vært skrevet mye om sektorrotasjon fra vekst over til verdiaksjer. Dette skillet er en overdreven forenkling som egentlig bare er fordummende. Grafen over viser utviklingen av indeksene siste halvåret. Tabellen under viser faktorene S&P bruker når de skiller vekst og verdi. Selskapene får […]

FIRST Veritas – Videopresentasjon av fondets filosofi

Videopresentasjon på drøyt 16 min om hvordan FIRST Veritas (som tidligere het FIRST Norden Fokus) faktisk investerer