Tabbe i EVO

Ble litt kål i går. Var fryktelig mye kvartalstall som kom. Av selskaper i fondet kom Evolution, Kindred, SimCorp og ABG, men i tillegg DSV, Vestas, Rockwool, Vitrolife, Swedish Match og Nolato som også er i modellen (men ikke i fondet). Nok unnskyldninger, der jeg gikk feil var […]

FIRST Veritas oppdatering

Selskaper som representerer 60% av forvaltningskapitalen har nå rapportert tall for Q4. Det er som vanlig varierende, men i sum ganske bra. Vektet snitt for fondet viser salgsvekst på drøyt 18%, mens EBIT og EPS vokste vesentlig (to sistnevnte påvirket over at Kindred hadde lave tall i sammenlignet […]

FIRST Veritas – Månedskommentar Januar

Det er skikkelig kjipt å levere røde tall. FIRST Veritas endte Januar ned 4.4%. Det er ikke noe krise. En måned er kort tid, slike svingninger er helt naturlige og må forventes. Til sammenligning var referanseindeksen flat og fondet hadde også mindreavkastning sammenlignet med Oslo Børs og verdensindeksen. […]

Engangseffekter kommer sjelden bare én gang

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/01/13/7607662/thomas-nielsen-i-first-veritas-engangseffekter-kommer-sjelden-bare-en-gang

FIRST Veritas – Svak start på året – Kommentar og oppdatert portefølje

Med fare for å virke kortsiktig, synes jeg alltid det er på plass med en kommentar når fondet utvikler seg skuffende, noe det har gjort så langt i 2021. Jeg er langsiktig og er hverken stressa eller bekymra. Over tid vil det alltid være kortere eller lengre perioder […]

Kapitalavkastning – hvorfor er det viktig?

En av måtene jeg måler kvalitet på i FIRST Veritas er gjennom «avkastning på sysselsatt kapital». Det er mindre komplisert enn det høres ut som, men jeg skal uansett prøve å forklare og illustrere det Det er flere måter å definere begrepet på, men den jeg bruker som […]

Podcast Nettavisen – Stavrum & Eikeland

Gøy å være gjest hos Nettavisen i podcast med Gunnar Stavrum og Ole Eikeland https://www.nettavisen.no/okonomi/norsk-stjerne-knuser-borsen-na-forklarer-han-hvordan/s/12-95-3424070641

FIRST Veritas – Årsbrev 2020

Med ønske om et riktig godt nytt år

Oppdatering jul 2020

Bare starte med å si at jeg er utrolig heldig som kan jobbe med noe jeg liker og er veldig interessert. Jeg finner stor glede i å skrive og kommunisere med andre som deler min interesse for aksjer og finans, både lærerikt og nyttig. FIRST Veritas følger jo […]

ABG – Spadeprodusenten i gullrushet

Et av mine viktigste mantraer er å vurdere selskaper ut i fra deres faktisk prestasjoner, ikke hva jeg selv eller andre mener om hverken selskapet, bransjen eller fremtiden. Med det som utgangspunkt dukker mange selskaper opp som feilpriset, og ABG er et eksempel på et selskap jeg ville […]