In Thon we trust

Mange bransjer har hatt utfordringer gjennom pandemien det siste drøye året. Helt opplagt reiseliv, men også i stor grad butikker og kjøpesentre. Skulle man tro. Av alle eiendomsselskaper i Norden, tror jeg kanskje Olav Thon har den sterkeste markedsposisjonen, der de har en dominerende posisjon med svært høy […]

Eiendom – Fond eller utleiebolig

For å ha sagt det med en eneste gang, utviklingen i FIRST Nordic Real Estate har vært skuffende. Selv om 38% avkastning siden oppstart ikke er noen katastrofe, så er det svakere enn referanseindeksen, og langt etter vår konkurrent ODIN Eiendom. Har skrevet litt om dette tidligere, og […]

Svak avkastning i eiendomsfondet – mer metodisk forvaltning gir forbedrede nøkkeltall

FIRST Nordic Real Estate har utviklet seg vesentlig svakere enn hva jeg har ambisjon om levere i 2020. Det er i høyeste grad på sin plass med selvkritikk. «You learn from failure, not success» er det noe som heter. Men det har jeg sagt før, og det er på tide at lærdommene […]