β er et dårlig mål på risiko

En nøkkel til å oppnå gode langsiktige forvaltningsresultater ligger i å håndtere risiko. Matematikken er enkel, en aksje som faller 70% må mer en tredoble seg bare for å komme tilbake til start. Det er taperne som ødelegger avkastningen og viktigheten av å unngå slike investeringer er åpenbar. […]

Vekst eller verdi? Nei takk, ingen av delene

Den siste uka har det vært skrevet mye om sektorrotasjon fra vekst over til verdiaksjer. Dette skillet er en overdreven forenkling som egentlig bare er fordummende. Grafen over viser utviklingen av indeksene siste halvåret. Tabellen under viser faktorene S&P bruker når de skiller vekst og verdi. Selskapene får […]

Pengepodden med Mads (November 2020)

Var gjest hos Mads Johannessen på Pengepodden hos Nordnet. Temaet var “Slik rapporterer selskaper tall”, men vi skle som vanlig ut.. Ble publisert 14. November 2020

Podcast med Christopher Vonheim – BYNN

Var så heldig å få være gjest hos Christopher Vonheim i BYNN der vi snakket om  lærdommer fra investeringer og aktiv forvaltning

FIRST Veritas – Videopresentasjon av fondets filosofi

Videopresentasjon på drøyt 16 min om hvordan FIRST Veritas (som tidligere het FIRST Norden Fokus) faktisk investerer

Pengepodden med Mads (April 2020)

Skravling med Mads i Nordnet midt under Corona – litt usikker på agendaen, pratet mest skit så vidt jeg husker

Aksjesladder (Desember 2019)

Hyggelig å være med på en av de tidligere episodene av aksjesladder. Regnskap og analyse var temaene