Du ser vel på prislappen?

Ikke bare når du handler på matbutikken eller er på visning på bolig, men også når du handler aksjer? Det er nemlig ikke alle som gjør det. Det virker som mange bevisst eller ubevisst benytter en «greater-fool» strategi. Dvs litt enkelt forklart å kjøpe en aksje fordi interessen […]

Sikker som banken?

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/02/11/7623411/bank-nei-takk

Tabbe i EVO

Ble litt kål i går. Var fryktelig mye kvartalstall som kom. Av selskaper i fondet kom Evolution, Kindred, SimCorp og ABG, men i tillegg DSV, Vestas, Rockwool, Vitrolife, Swedish Match og Nolato som også er i modellen (men ikke i fondet). Nok unnskyldninger, der jeg gikk feil var […]

FIRST Veritas oppdatering

Selskaper som representerer 60% av forvaltningskapitalen har nå rapportert tall for Q4. Det er som vanlig varierende, men i sum ganske bra. Vektet snitt for fondet viser salgsvekst på drøyt 18%, mens EBIT og EPS vokste vesentlig (to sistnevnte påvirket over at Kindred hadde lave tall i sammenlignet […]

FIRST Veritas – Månedskommentar Januar

Det er skikkelig kjipt å levere røde tall. FIRST Veritas endte Januar ned 4.4%. Det er ikke noe krise. En måned er kort tid, slike svingninger er helt naturlige og må forventes. Til sammenligning var referanseindeksen flat og fondet hadde også mindreavkastning sammenlignet med Oslo Børs og verdensindeksen. […]

Engangseffekter kommer sjelden bare én gang

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/01/13/7607662/thomas-nielsen-i-first-veritas-engangseffekter-kommer-sjelden-bare-en-gang

FIRST Veritas – Svak start på året – Kommentar og oppdatert portefølje

Med fare for å virke kortsiktig, synes jeg alltid det er på plass med en kommentar når fondet utvikler seg skuffende, noe det har gjort så langt i 2021. Jeg er langsiktig og er hverken stressa eller bekymra. Over tid vil det alltid være kortere eller lengre perioder […]