Let’s make Veritas great again

Investeringsfilosofien til FIRST Veritas er å eie de 12-18 selskapene i Norden som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko. Kvalitet defineres ut i fra salgsvekst, avkastning på egenkapital, cash-conversion og marginstabilitet. Alt målt tilbake til 2011. Risiko defineres ut i […]

Er short-only en god ide?

Har en drøm om å en gang ha en fond kun bestående ah shorter, altså der en tjener penger på at aksjene i fondet faller. Men må understreke at dett er kun en drøm, ikke noe som er planlagt for øyeblikket. Har mer enn nok å gjøre med […]

FIRST Veritas – November 2021

Avkastning på minus 3.8% sist måned er møkk. Samtidig er ikke dette noe jeg ber om unnskyldning for, kortsiktig avkastning er vanskelig om ikke umulig å styre, og noe en må leve med. Og det er mange lyspunkter i uviklingen til selskapene Solid verdiskaping er viktig for meg […]

FIRST Veritas – Oppdatering

Det er en del repetisjon i begynnelsen, så for de som er godt kjent med fondet, så kan en hoppe rett til 20.50. Likevel anbefaler jeg hele presentasjonen til alle for å få rett kontekst og sammenheng. Om det er noen spørsmål eller kommentarer, så er jeg stort […]

Hvor lenge bør du eie en aksje?

https://kapital.no/kapitalt/2021/06/11/7680576/hvor-lenge-bor-du-eie-en-aksje

In Thon we trust

Mange bransjer har hatt utfordringer gjennom pandemien det siste drøye året. Helt opplagt reiseliv, men også i stor grad butikker og kjøpesentre. Skulle man tro. Av alle eiendomsselskaper i Norden, tror jeg kanskje Olav Thon har den sterkeste markedsposisjonen, der de har en dominerende posisjon med svært høy […]

Hvorfor jeg liker høy Pris/Bok – Spesielt når det kanskje blir høyere inflasjon

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/05/19/7674386/hoy-pris-bok-er-bra-saerlig-om-inflasjonen-stiger?fbclid=IwAR33M9M59t7LTrYbp0AGxE9N61EG8J2qHztLZX7F6sn0ei2jumEIgja8L68#Echobox=1621451126