Backtest FIRST Veritas

Henrik Heffermehl, en venn og tidligere kollega som nå jobber med programmering og faktorinvesteringer, har laget en backtest av strategien til Veritas. Den er så lik det er mulig å få den slik den faktisk er: Backtesten likevekter 5-års ROE, 5-års vekst, marginstabilitet og verdsettelse. Backtesten utelukker selskaper […]

Let’s make Veritas great again

Investeringsfilosofien til FIRST Veritas er å eie de 12-18 selskapene i Norden som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko. Kvalitet defineres ut i fra salgsvekst, avkastning på egenkapital, cash-conversion og marginstabilitet. Alt målt tilbake til 2011. Risiko defineres ut i […]

Er short-only en god ide?

Har en drøm om å en gang ha en fond kun bestående ah shorter, altså der en tjener penger på at aksjene i fondet faller. Men må understreke at dett er kun en drøm, ikke noe som er planlagt for øyeblikket. Har mer enn nok å gjøre med […]

FIRST Veritas – November 2021

Avkastning på minus 3.8% sist måned er møkk. Samtidig er ikke dette noe jeg ber om unnskyldning for, kortsiktig avkastning er vanskelig om ikke umulig å styre, og noe en må leve med. Og det er mange lyspunkter i uviklingen til selskapene Solid verdiskaping er viktig for meg […]

FIRST Veritas – Oppdatering

Det er en del repetisjon i begynnelsen, så for de som er godt kjent med fondet, så kan en hoppe rett til 20.50. Likevel anbefaler jeg hele presentasjonen til alle for å få rett kontekst og sammenheng. Om det er noen spørsmål eller kommentarer, så er jeg stort […]

Hvor lenge bør du eie en aksje?

https://kapital.no/kapitalt/2021/06/11/7680576/hvor-lenge-bor-du-eie-en-aksje

In Thon we trust

Mange bransjer har hatt utfordringer gjennom pandemien det siste drøye året. Helt opplagt reiseliv, men også i stor grad butikker og kjøpesentre. Skulle man tro. Av alle eiendomsselskaper i Norden, tror jeg kanskje Olav Thon har den sterkeste markedsposisjonen, der de har en dominerende posisjon med svært høy […]