Nyheter Veritas siste tid

Årsbrev er like rundt hjørnet, men her følger litt nyheter siste ukene først

Coloplast har mye av sin produksjon i Ungarn, og har således en eksponering mot strømprisene der, grafen under viser hvordan de har utvikla seg siste månedene

Coloplast hadde i 21/22 (dvs regnskapsåret fra Q4’21 til Q3’22) en gjennomsnittlig strømpris på ca 215 EUR/MWh. For Q4’22 er 70% hedga på 215 EUR/MWh og slik spotpris har vært i Oktober og November så ser det ut til å bli det de faktisk betaler også. For Q1-Q3’22 har Coloplast hedga 60% på 400 EUR/MWh, så 40% er jo spot. I sin guiding for 2022/23 antar de en dobling av strømkostnadene. Siden de kostnadene utgjorde 2% forrige regnskapsår, og de er forventa til ca 4% nå, påvirker det da EBIT marginen negativt med 2%. Men dersom spotprisen blir rundt 200 EUR/MWh ut Q3’23 (aner ingenting om det, men spot er mitt best guess for fremtida), så vil påvirkningen på marginen kun bli negativ med 1%. Coloplast guider EBIT margin på 28-30%, så 1% økning er da drøye 3% på EBIT (og litt mer på EPS).

Pandora har ca 30% av sitt salg i USA, og i følge Mastercar Spendingpulse var juvel-salget ned 5.4& Å/Å i perioden 1.11-24.12. Jeg har ikke lang nok historikk til å vite hvor god denne korrelasjonen er, men positivt er den nå i alle fall ikke

En annen negativ ting for Pandora er at sølv-prisene har steget i det siste. De hedger typisk rundt 12mnd frem, så i regnskapene vil kostnadene til sølv (som er største innsatsfaktor) trolig falle de kommende kvartalene, men så komme opp igjen. Grafen under viser hvordan spot-prisen er en ledende indikator (med da ca 12 mnd) på den realiserte sølvprisen.

Pandora skriver at med en sølvpris på 19.2 USD/unse (som var spot når de rapporterte Q3) ville dette gi en positiv effekt på 1.8% på marginen i 2023 sammenlignet med rundt 25 som blir snittet i 2022. Ser vi på hva de har hedga fremover, så vil denne positive påvirkningen bli noe mindre i 2023, og det vil bli en negativ påvirkning i 2024 dersom dagens sølv-pris holder seg.

SimCorp kom med en stor kontakt i dag, SimCorp har vært en tung investering i år og det er oppløftende å se at de har fått flere kontrakter siste ukene, med dette som den største (ble børsmeldt, mens de andre kun var pressemeldinger, usikker på hvor stor forkjellen er, de nevner aldri beløp, og faktisk også sjelden navn på kunden)

Markedet til Evolution har fortsatt å utvikle seg godt i høst. Denne tabellen har jeg klippet ut fra @Caaaarli552 på Twitter (en profil det virkelig er verdt å følge for de som er interesserte i Evolution synes jeg). Uansett, veksten i Online casino var 33% Å/Å i November høyeste siden juni. Med stadig større tall blir relativ vekst naturligvis gradvis vanskeligere, så det var oppløftende tall. Online Casino er regulert i seks stater i dag, hvorav New Jersey, Pennsylvania og Michigan utgjør mesteparten av markedet. Det har blitt sagt at disse seks statene bidrar med like mye skatteinntekter som samtlige 30 som er regulrte til sportsbetting til sammen. Indiana har blitt nevnt som en stat som også kan tillate online casino i ikke altfor fjern fremtid. Samtidig har live casino, som er Evolution sitt største forretningsområde vokst raskere enn online markedet i sum

Disclaimer:

Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed og må ikke oppfattes som investeringsråd. Denne presentasjonen er bare ment for institusjonelle og private investorer bosatt i Norge, hvor fondet har sin markedsføringstillatelse. Vennligst les fondets nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt før beslutning om investering. Dokumentene er tilgjengelig på www.firstfondene.no.

Ved tegning mottar man en andel i fondet og ikke direkte i de underliggende verdipapirene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...