Bør ledelse, styre og ansatte eie aksjer i eget selskap?

Mitt inntrykk er at eierskap i eget selskap er glorifisert som det eneste rette og debatten savner balanse. Dette innlegget er et forsøk på en mer balansert tilnærming til temaet.

De fleste har sikkert hørt uttrykket «Skin in the game», som også er tittelen på en bok av en av mine absolutte favorittforfattere, Nassim Nicholas Taleb. Om du vurderer å investere i et selskap, er det på et vis litt betryggende om de som driver selskapet også eier aksjer, og dermed har samsvarende interesser og er i samme båt.

Samtidig mener jeg det er flere relevante grunner også til å ikke eie aksjer i eget selskap:

  1. Eksterne faktorer kan påvirke mye. Typisk vil selskaper som driver innenfor råvarer være prisgitt utviklingen innenfor sin industri. Helt opplagt at Equinor sin aksjekurs påvirkes av olje/gass-priser, uten at selskapet selv nødvendigvis gjør en bedre/dårligere jobb. Det er utenfor deres kontroll, selv om de selvsagt kan ha en fornuftige strategier for å håndtere svingninger. Samme kan sies om mange andre faktorer som renter, valuta, inflasjon osv.
  2. Kanskje aksjen er overpriset? På veldig lang sikt har ikke verdsettelse noe særlig å si, men på kortere sikt kan det bety mye. Ledelse/styre/ansatte i et selskap kan ikke påvirke verdsettelsen så mye (jo litt kan de gjennom å opptre ryddig og ha høy integritet). Det kommer stadig bobler i aksjemarkedet, og selv om aksjekursen faller, betyr det ikke nødvendigvis at selskapet gjør en dårlig jobb. Det kan jo også fungere feil på samme måte ved at et selskap går inn i en boble.
  3. Selskaper bør ha et forhold til egen verdsettelse: For å allokere overskuddslikviditet så rasjonelt som mulig, må selskapet ha en oppfatning om verdsettelse av egen aksje. Dersom tilbakekjøp (eller kapitalinnhenting) er best mulig allokering, kan denne beslutningen være uheldig påvirket av eget eierskap (f.eks bruke tilbakekjøp til å støtte kursen). Samme kan sies om at utbytte feilaktig blir prioritert på bekostning av mer lønnsomme investeringer, fordi ledelse/styre ønsker/trenger penger (f.eks formueskatt eller eget konsum). Dermed kan ledelsens eierskap bidra til gale beslutninger.
  4. Problematisk med innsidehandel. Det er ikke så godt å vite hva ledelsen vet (burde vite) og hva de ikke vet. Ut ifra dette bør det være begrenset når innsiderne kan handle. Tenk om sjefen i et selskap har tenkt til å kjøpe aksjer, så like før han gjør det, får han vite at de har mistet en stor kunde. Han lar derfor være å kjøpe aksjer. Det er en innsidehandling det er vanskelig å bli tatt for.
  5. Oftere svindel? Selskaper der innsiderne eier mye, kan også være mer tilbøyelig til å jukse med regnskapene i et forsøk på å dekke over svake prestasjoner som kan føre til fallende aksjekurs.
  6. For mye aksjer i eget selskap kan også være problematisk. Vi har sett eksempler siste månedene der innsidernes egne aksjer har vært belånte og blitt tvangssolgt. Det illustrerer kanskje manglel på risikostyring privat og ikke er positivt.
  7. Opsjoner kan gi asymmetrisk risiko-profil. Om ledelsen har opsjoner (spesielt om de er out-of-the-money), kan de bli insentivert til å ta beslutninger med for høy og asymmetrisk risiko (moral hazard)
  8. Alle egg i samme kurv?Kanskje spesielt fra ansattes perspektiv, kan det potensielt bli en i overkant stor eksponering mot eget selskap. Om det går dårlig, er det trolig ikke din skyld (i alle fall i større selskaper), men du kan miste både jobben og sparepengene. Konklusjonen i et prosjekt i regi av AksjeNorge at «Aksjer for ansatte er positivt både for norsk næringsliv, det enkelte selskap og den enkelte arbeidstaker – og bedre tilrettelegging både ønskes av alle og arbeides med i departementet og blant andre aktører.»

Dette er grunner til at det kan være viktig å gjøre litt grundigere analyser enn å kun ukritisk godta at innsidere eier aksjer utelukkende er bra. At ledelse, styre og ansatte blir motivert til å bidra til at selskapet skal utvikle seg best mulig, er en opplagt forutsetning., dog kan ordninger der selskapets ledelse og ansatte har insentiver basert på hva de faktisk har anledning til å påvirke selv, være mer fornuftige. Ulike selskaper vil kunne ha ulike veier for å legge til rette for dette, og ulike posisjoner i selskapene vil typiske heller ikke ha de samme måter å påvirke verdiskapingen i positiv retning. En solid innsats og avkastningen på aksjen er ikke alltid korrelert, i alle fall ikke på kort sikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...