FIRST Veritas – Halvårsoppdatering

Avkastning i Q2 ble minus 7.8%, sammenlignet med referanseindeksen som falt 8.1%. Dette er dermed det første kvartalet siden Q4’20 med meravkastning (selv om den var marginal). Hittil i år er avkastningen minus 21.5%, noe lavere enn referanseindeksen på minus 19.4% (Husk å lese disclaimer nederst i innlegget)

Rent tematisk så har ikke siste tiden vært i favør av Veritas. Selskaper som styres mye av eksterne faktorer som f.eks råvarer, passer ikke godt inn i modellen. Og når veksten i verden har vært veldig høy, slik den f.eks var i 2021, så «løfter tidevannet alle båter«. Selskaper med høyere risiko, slik som f.eks mange banker vil da typisk ha høy avkastning, og kvalitet vil ikke skinne. Jeg skal ikke prøve å spå makro. Jeg kommer til å ha akkurat samme fokus fremover, nemlig på de 7 parametrene i modellen. Tror det er viktig å huske på at i Veritas «prøver jeg ikke slå markedet hvert år«. Historien viser at denne strategien har perioder med mindreavkastning, og sånn vil det være i fremtiden også. Historien viser også at dette har vært en fornuftig strategi for de som er langsiktige.

Tabellen under viser utvikling i de syv parametrene. Kvalitet har vær ganske konstant, mens risikoen har blitt redusert gjennom lavere verdsettelse og syklisk fase

Inntjening per fondsandel steg til 97.87 (fra 93.45 i mai). Ingen selskaper rapporterte tall i juni, så dette er kun basert på endringer i vektene (basert på hvordan aksjekurser har beveget seg og mine egne rebalanseringer). Uten at jeg mener jeg kan spå, så tror jeg det er grunn til å tra at inntjening per fondsandel vill falle gjennom sommeren. Selskaper som Kindred, ABG og Kone vil med stor sannsynlighet ha lavere inntjening dette kvartalet sammenlignet med samme kvartal året før, samtidig er det selskaper jeg mener har en lys fremtid. Jeg «straffer» selskapene gjennom parameteret syklisk fase, som tabellen over viser, har denne falt, og selskapene er nærme historiske marginer (syklisk fase viser dagens EBIT-margin relativt til historisk snitt)

Oppdatert porteføljedata per 30.06

Graf og tabell under viser utvikling siden fondets oppstart.

Viktig informasjon:

Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed og må ikke oppfattes som investeringsråd. Denne presentasjonen er bare ment for institusjonelle og private investorer bosatt i Norge, hvor fondet har sin markedsføringstillatelse. Vennligst les fondets nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt før beslutning om investering. Dokumentene er tilgjengelig på www.firstfondene.no.

Ved tegning mottar man en andel i fondet og ikke direkte i de underliggende verdipapirene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...