Backtest FIRST Veritas

Henrik Heffermehl, en venn og tidligere kollega som nå jobber med programmering og faktorinvesteringer, har laget en backtest av strategien til Veritas. Den er så lik det er mulig å få den slik den faktisk er:

  • Backtesten likevekter 5-års ROE, 5-års vekst, marginstabilitet og verdsettelse.
  • Backtesten utelukker selskaper med Netto gjeld / EBITDA > 2x
  • Backtesten rebalanserer porteføljen kvartalsvis
  • Backtesten har ikke med kriteriene cash-conversion og syklisk fase (cash-flow i Bloomberg er ulik slik jeg definerer og syklisk fase går ikke å programmere). Dette er de to parametrene jeg vekter lavest i fondet uansett.

Backtesten klarer dermed å måle strategien veldig godt, nemlig «kvalitet med det beste av vekst og verdi«, som jeg litt forenklet pleier å kalle den. Backtesten går fra år 2000 frem til Q3 2019 da fondet faktisk ble startet. I perioden ga backtesten en samlet avkastning på 1327% (14.6% årlig) mot 395% (8.8% årlig) for OSEBX. Nordiske indeksen har ikke lang nok historikk til at jeg kan bruke den. Verdensindeksen (målt i NOK) ga en samlet avkastning på kun 74% i perioden. Jeg har etter dette lagt på Veritas sin faktiske utvikling, den tiden fondet har vært i drift

Grafen ser bra ut, betydelig meravkastning over tid. Men om vi ser på kvartalsvis meravkastning ser bildet annerledes ut. Jeg er ikke så opptatt av volatilitet, men for de som er det, var standardavviket i avkastning 9.8% for Veritas i backtest, mens den var 11.5% for Oslo børs. Korrelasjonen var 0.128, ganske lav. Jeg kommer da til en Beta på 0.11, som hørtes veldig lavt ut, ta det med en klype salt.

I det verste kvartalet ga strategien 27.5% mindreavkastning. 27.5% på et kvartal er fryktelig mye. Det var i Q2 2008. I Q1 2006 var mindreavkastningen 25.4%. Strategien ga også mindreavkastning fem av seks kvartaler på rad, fom Q2 2017 tom Q3 2018. I denne perioden ville fondet falt 14% mens børsen steg 14%, altså 28% mindreavkastning. Fra Q4 2020 til Q3 2021 leverte fondet faktisk fire kvartaler på rad med mindreavkastning, i sum ca 18%. Dette har jeg og andre andelseiere fått smertelig erfare i prakis desverre.

Så konklusjonen er som før, dette er en strategi som viser vesentlig differanseavkastning på både kort og lang sikt. Heldigvis positiv differanseavkastning på lang sikt, mens på kort sikt går det begge veier. Vet ikke om det er så mye mer å lese ut av det. Fra 2003-2008 var det ofte mindreavkastning, da var vi i en veldig bullish fase i økonomien med sterk vekst i råvarepriser osv. Det har vi vært i det siste også, uten at jeg skal være skråsikker på at dette er forklaringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...