FIRST Veritas – November 2021

Avkastning på minus 3.8% sist måned er møkk. Samtidig er ikke dette noe jeg ber om unnskyldning for, kortsiktig avkastning er vanskelig om ikke umulig å styre, og noe en må leve med. Og det er mange lyspunkter i uviklingen til selskapene

Solid verdiskaping er viktig for meg fordi på lang sikt er det dette som avgjør avkastningen. Tabellen under viser utvikling i kvalitet og risiko i fondet. Vekst, kapitalavkastning og marginvarians er noe bedre siden oktober, mens cash-conversion er litt lavere. Når disse tallene endrer seg fra måned til måned, så er det delvis pga mine rebalanseringer og kjøp/salg av selskaper, og delvis fordi selskaper har rapportert kvartalstall som påvirker nøkkeltallene. Mhp risikoen er soliditet er litt svakere (men fortsatt skyhøy) mens syklisk fase er litt lavere (det er bra). Den viktigste endringen er verdsettelsen som har falt betydelig.

P/E er nå 17.2x (basert på siste fire kvartalers inntjening). Fallet i verdsettelse har påvirket avkastningen negativt med 7.3% i november og 36.7% siden nyttår. November kom ca 0.2% utbytte (AF Gruppen, Bouvet Kindred og Pandora), mens den viktigste langisiktige avkastningskilden, nemlig inntjening per aksje, vokste 3.9% i November og er opp 56.9% hittil i år. Se graf under.

Grafen viser inntjening per fondsandel i Veritas mot ulike geografiske indekser rebasert. «EPS» i fondet er nå 105.02 og dette kan kan sammenlignes med fondskursen som nå er ca 1.810. Jeg synes det er en veldig bra graf, den viser at selskapene i fondet vokser sterkt, strukturellt og forutsigbart gjennom ulike konjunkturer.

Grafen under viser avkastning siden oppstart av fondet mot ulike indekser

Tabellen under viser hvor avkastningen har kommet fra

Sist måned Veritas kjøpt mer aksjer i Evolution og Pandora , mens Bahnhof har fått redusert vekt og Demant ble solgt ut. Forøvrig ingen store endringer. Oppdatert portefølje under

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...