Oppdatering FIRST Veritas

På tide med en liten oppdatering igjen. Ikke fordi det er nødvendig å oppdatere så ofte (hvert 10. år burde egentlig være nok), men når jeg gjør endringer synes jeg det er på sin plass å informere om det. Mulig jeg tar feil, men tror mange som har investert i Veritas er interesserte i hvordan det blir forvaltet, selv om en del sikkert har det som en passiv investering også. Samtidig får jeg ofte mange konstruktive tilbakemeldinger når jeg skriver om investeringsfilosofien, og det bidrar til å bedre den over tid.

Så langt i Mai har fondet hatt lav avkastning. Godt i minus for å si det sånn. Et par uker er veldig veldig kort tid. To ting kan bidra til en dårlig investering: 1) Verdesettelsen har blitt lavere. 2) Selskapet har levert svakere resultater. Tabellen under viser selskapenes prestasjoner i Q1:

Selskaper som utgjør 83% av fondets forvaltningskapital har rapporter tall (kun Bouvet om SimCorp mangler) og veksten har i sum vært fremdragende på både salgsinntekter og inntjening. Men store variasjoner også, Paradox, Fortnox, Novo Nordisk, Fjordkraft og Orion har alle levert negativ resultatutvikling. Noe skyldes tilfeldigheter/uflaks (valuta, vær skatt osv), mens noe er grunnet svakere prestasjoner. Men de andre har levert såpass sterk utvikling (sikkert noe tilfeldigheter/flaks der også), at totalen som sagt blir veldig bra. 25% salgsvekst, 72% EBIT vekst og 153% EPS vekst er jo veldig bra. Så tror jeg det er viktig å også si at selv om jeg liker så sterk utvikling som mulig, så må jeg ikke overbetale, og da er selskaper som er plaget av midlertidig (forhåpentligvis..) støy der mange er psyket ut og aksjen er billig også å foretrekke. Eksempler på dette i fondet i dag er Fjordkraft og BioGaia, tidligere har Betsson, Addtech og Demant vært gjennom det samme.

Så tilbake til hvorfor har avkastningen vært lav/negativ? Jo det er i størst grad lavere verdsettelser (P/E har falt). Markedets humør som har blitt dårligere. Åkkesom har selskapene blitt billigere.

Å forbedre modellen og utførelsen av investeringsfilosofien («å eie de 12-18 selskapene i Norden som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy vekst og lav risiko») er noe jeg bruker mye tid på. Jeg tweeker mye på vektleggingen av parametrene for å finne denne optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko. For tredje gang siden fondet oppstart har jeg gjort en justering i vektleggingen. Jeg har vektet opp vekst, og ned verdsettelse. Hvorfor? Jo fordi med de store kursbevegelsene siste tiden, kan jeg nå få mye bedre kvalitet (vekst), for litt høyere pris (verdsettelse). En kan sikkert si at dette er et aktivt markedssyn, men tanken er utelukkende å utføre investeringsfilosofien som beskrevet best mulig. Jeg har gjort endring/unntak før, samtlige er loggført:

Så hva ble konsekvensen på porteføljen? Orion ble solgt ut (snittkurs EUR 35.65), mens Novo Nordisk, Kone, og Atlas Copco ble vektet noe ned. Samtidig ble Evolution og Fortnox vektet opp og G5 Entertainment er nytt selskap i Veritas (3.2% av fondet, kjøpt på snittkurs SEK 521.49) som dermed fortsatt består av 16 selskaper.

Tross voldsom marginvarians, spesielt årene 2008-10 som trekker mye ned, har selskapet utmerkede nøkkeltall. Anbefaler å følge CEO Vlad @VSuglobov på Twitter.

Tabellen under viser utvikling i kvalitet og risiko historisk i Veritas samt . Som vi ser har prisingen falt med 6% fra P/E 38.9x til 36.6x fra utgangen av April. Samtidig har kvaliteten endret seg litt. Vekst har blitt bedre, men marginvarians (og cash-conversion) har blitt svakere. I sum marginalt positivt vil jeg si.

Oppdatert portefølje ser porteføljen slik ut:

Fondskursen til Veritas er litt volatil, og har som vi ser på grafen under falt knappe 8% fra toppen i slutten av April.

Etter å ha fått noen spørsmål om det tenkte til slutt si litt om egne investeringer, og her er det viktig å understreke at dette ikke må oppfattes som noe råd, det er kun en gjengivelse av hva jeg selv gjør. 91% av min sparing (inkludert pensjon) er i FIRST Veritas, siste 9% i Swedish Match (som vi ikke kan eie i fondet – hadde utgjort drøyt 4% om det var lov). Det er ikke sikkert jeg er helt rasjonell, men jeg tenker at når fondskursen faller og det er fordi verdsettelsen faller (og ikke fordi selskapene leverer dårlig), så er det en bra mulighet til å øke sparingen. Jeg har i dag 85% investert og 15% i buffer. Den var større for et par uker, siden, har som grafen viser puttet litt flere grunker inn i fondet, og gitt utviklingen i USA i går så blir det nok et lite innskudd til i morgen. Historien viser at det er lurt å ikke la seg psyke ut. Nå ble dette kanskje vel komplisert, men det er nå i alle fall svar på spørsmålet. Til mine to barn sparer jeg månedlig, og det er sikkert mest fornuftige for de fleste. Så vet jeg spørsmålet kommer om hvorfor jeg solgte andeler ved to anledninger i fjor, og det er den helt klassiske skulle kjøpe hytte, og det ble en dyr hytte (gitt alternativinvesteringen). Jeg har i alle fall aldri selv eiet flere andeler i Veritas enn jeg gjør nå, så de jeg solgte og mange flere til er kjøpt tilbake.

2 thoughts on “Oppdatering FIRST Veritas

  1. Fin oppdatering, men må si jeg stusser litt over valget ditt om å snu modellen mer fra verdsettelse til kvalitet/vekst. Siste 12mnd er ikke akkurat et normalt år og i mine øyne har flere av selskapene i porteføljen dratt nytte av dette og om noe burde vektleggingen av det gå ned. Ender fort opp med en portefølje med covid vinnere, siden man straffer gode selskaper som slet i fjor. De som slet i fjor kan fort ende opp med å vokse mest NTM i takt med at verden blir mer normalisert. Hva er dine tanker rundt dette?

    1. Heisann, sorry sent svar, litt sløv inne på siden her innimellom. Godt poeng, og det kan jo godt bli som du sier. Jeg ser jo disse nøkkeltallene over 15 år, så selv om covid har innvirking, så tror jeg ikke det er så voldsomt. EVO og Fortnox vokser mye, tror relativt uavhengig av covid (sikkert litt for EVO – motsatt for FNOX), og med så store fall i aksjekursene, spesielt på FNOX, så gjør en sånn endring av vektene at totalen blir bedre. De som slet i fjor pga corona var nok spesielt BioGaia, litt Atlas Copco også. Og Fjordkraft. Jeg tror mange av de som vil vokse mest i år, ikke er typisk kvalitetsselskaper, men jeg tracker jo mange, og fakta vil uansett trumfe hva jeg tror og spår..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...