FIRST Veritas – Kvartalsoppdatering Q1 2021

Avkastningen i FIRST Veritas var negativ med ca 0.5% (et estimat da NAV 31.03 ikke klar når jeg skriver dette) i Q1 2021. Det er ikke noe krise og helt klart innenfor de sviningninger en må forvente seg i en fondsinvestering. Til sammenligning var referanseindeksen (VINX Nordic) opp 4.2%, Oslo Børs opp 8.7% og verdensindeksen (i NOK) opp 3.8%.

Det er aldri noe morsomt å ha lavere avkastning enn snittet av andre, men det er en del av virkeligheten at dette skjer i perioder. Et kvartal er veldig kort tid. Jeg leste i en master-oppgave jeg fikk tilsendt at 7.5 år er minimum tid en bør være investert for å oppnå optimal risikojustert avkastning. Derfor vil jeg minne at avkastningen så langt ikke burde karakteriseres som god eller dårlig, men høy eller lav. I fjor var den høy, så langt i år har den ikke vært høy. BioGaia, Fortnox, Paradox, Fjordkraft, SimCorp og Bouvet har alle hatt to-sifret negativ avkastning i år og dermed bidratt i negativ retning. Selv om jeg registrerer at 10-års renta i USA har steget blir det likevel helt feil av meg å skulle forklare hvorfor aksjekursene har beveget seg som de har. Eneste forklaring er at det har rett og slett vært flere selgere enn kjøpere i disse aksjene så langt i år.

Men jeg kan forsikre om at jeg ikke blir stressa av dette, og at investeringsfilosofien med å eie de 12 til 18 aksjene som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko står fjellstøtt og blir selvsagt videreført med akkurat samme disiplin som før.

Faktisk har kvaliteten økt gjennom Q1. Dette er en refleksjon av gode tall fra selskapene, aktiv rebalansering samt et nytt selskap i fondet. Grafene og tabellen under viser utviklingen i fondets seks nøkkeltall. Både vekst, avkastning på sysselsatt kapital og cash-coversion er alle forbedret, spesielt i mars. Marginvarians er relativt uforandret. Verdsettelse (P/E) er ned fra årsskiftet, men noe opp i mars. Syklisk fase er nå 1.08, dvs at EBIT marginen nå er 8% høyere enn historisk snitt

Av endringer i porteføljen gikk Bakkafrost ut av fondet i Februar. I mars har Bahnhof kommet inn i fondet med en vekt på knappe 7% og bidrar som nevnt til til å forbedre fondets nøkkeltall. De fleste øvrige posisjoner har blitt noe redusert (alt ihht modellen), men spesielt i Atlas Copco fått vesentlig lavere vekt etter markert stigning i kursen som gir den lavere score. Jeg har brukt mye tid i mars på å lage modell på nye selskaper og fikk veldig mye interessante forslag etter å ha spurt etter tips på Twitter. Jeg har bygget inn 15-20 nye selskaper i modellen så nå teller 122 stk. Og det var akkurat blant disse tipsene at Bahnhof dukket opp som et strålende selskap som helt klart hører hjemme i Veritas. Jeg er ikke helt i mål med alle ennå. Stor takk for alle tilbakemeldinger, utrolig viktig bidrag, kommer tilbake med mer på dette senere. Porteføljen per 31.03:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...