FIRST Veritas – Svak start på året – Kommentar og oppdatert portefølje

Med fare for å virke kortsiktig, synes jeg alltid det er på plass med en kommentar når fondet utvikler seg skuffende, noe det har gjort så langt i 2021. Jeg er langsiktig og er hverken stressa eller bekymra. Over tid vil det alltid være kortere eller lengre perioder der avkastningen ikke er så god som jeg håper.

I 2020 endte tre av månedene med negativ avkastning, mens fire av månedene endte med mindreavkastning. Avkastning kommer sjeldendt jevnt i aksjer. Det hadde vært for enkelt. Og ujevn avkastning er egentlig bra, fordi det skaper muligheter til langsiktig meravkastning med en disiplinert tilnærming som ikke lar seg psyke ut. Gjorde en tilsvarende øvelse i Oktober (som det synes i tabellen var det en kjip måned). Vi vet at avkastningen kommer fra tre ting:

  • Vekst i inntjening
  • Utbytte
  • Reprising

Håper tabellen er noenlunde forklarende. I FIRST Veritas var veksten i inntjening per aksje for dagens portefølje 37.0% Å/Å i Q3. Nå har ikke Q4 kommer Q4 tallene fra slutten av Januar og fremover, så for vi se hvordan de blir, men Kindred tjuvrapporterte gjennom et resultatvarsel i dag og hadde EBITDA vekst på 274% Å/Å (EPS blir kanskje ørlitt høyere), så det må jo sies å være en god start. Vekst i inntjening er den klart viktigste langsiktige avkastningsdriveren for selskapene i fondet, og selv om jeg ikke aner hvordan Q4 faktisk blir, så vil jeg si at kvaliteten og historikken taler i selskapenes favør, selv om det helt sikkert som vanlig blir variert. Utbytte har siste 12 mnd vært 1.8%. Nå kommer det sikkert nye utbytteforslag ifm Q4 rapportene for selskapene som betaler det. For meg er det viktigste at selskapene allokerer kapital rasjonellt, for noen betyr det utbytte, for andre investeringer i videre vekst. Uansett. Da er årlig avkastning opp i 37.0+1.8=38.8%. Det er et veldig godt utgangspunkt. Det som kan ødelegge, er at selskapene får lavere prising og avkastningen dermed blir svakere enn hva inntjeningsvekst og utbytte skulle tilsi. Det kan henge sammen med at jeg har betalt for mye for selskapene. Verdsettelse er en viktig del av modellen, og jo dyrere selskapene er, jo mindre liker jeg de (alt annet like selvsagt), så jeg prøver selvsagt å unngå å kjøpe for dyrt. Men det kan også ha med markedets humør å gjøre, både som helhet, men også at det varierer litt hvilke aksjer som er «populære». Og jeg tror egentlig det er litt det siste som har skjedd i det siste. Det lever jeg veldig godt med fordi det er forbigående. Om selskapene begynner å levere svakere tall over lengre tid, da er det større grunn til bekymring, og jeg følger alltid veldig nøye med på det gjennom modellen når det kommer kvartalsresultater.

Som tabellen viser, har det vært stor variasjon blant selskapene i avkastningen hittil i år, fra +27% til -10%. Fondet er vel ned en drøy prosent i år, ikke noe krise det, men likevel et godt stykke bak markedet. Men 12 dager er kort tid, og jeg har stor tro på at selskapene gjennom sin kvalitet vil bidra med god langsiktig avkastning til FIRST Veritas. Det er selvsagt billig å si, men det er nå der jeg selv har allokert 95% av egen sparing/investering også.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Please reload

Vennligst vent ...